رستگاران

در موارد متعددي قرآن کريم به معرفي تفصيلي رستگاران پرداخته است.

از جمله اين مجموعه آيات به آيات نخست سوره بقره مي‌توان اشاره کرد که در آن قرآن به عنوان کتاب هدايت براي متقيان معرفي شده است. در ادامه پس از بيان شاخص‌هاي مهم اهل تقوا نهايتا افراد داراي شاخص‌هاي ذکر شده به عنوان رستگاران معرفي مي‌شود. «اولئک هم المفلحون».

/ 0 نظر / 28 بازدید