سير الي الله

قرآن کريم سير صعودي انسان به سوي خدا را در گرو دو موضوع کلي مي‌داند:

  1. حرکت انسان به سوي خدا (تقويت بعد روح اللهي)
  2. گسست انسان از دنيا و مظاهر آن (جدايي آگاهانه و مختارانه از ريشه‌هاي زميني)
/ 0 نظر / 22 بازدید